utorok, 31 január 2023 15:32

Talend pre správne rozhodnutia:

Porovnanie neplatenej a platenej verzie platformy Talend

 

 

Čo je dobré vedieť pri rozhodovaní sa?

 

Kľúčové rozdiely vo funkcionalite neplatených (open source) a platených (Talend Data Fabric)

nástrojov platformy Talend.

 

Vývojárska časť platformy Talend pozostáva z troch hlavných modulov:

 

Data Integration (DI)                Enterprise service bus (ESB)              Data Quality (DQ)

 

 

Bez licencie sú moduly dostupné ako tri samostatné nástroje (samostatné programy: Open studio DI, Open studio ESB a Open Studio DQ) určené pre jedného vývojára s obmedzeným množstvom komponentov oproti platenej verzii Talend Data Fabric.

 

Porovnanie Open Studia a platenej verzie Talend Data Fabric:

Open Studio nepodporuje tímovú prácu vývojárov – tzn. prácu tímu nad jedným projektom a zdieľanie zdrojov

Open Studio neumožňuje administráciu dodaného riešenia, pričom Talend Data Fabric poskytuje centrálnu administratívnu konzolu s možnosťou:

 

  • - správy používateľov
  • - správy vykonávaných úloh – časovanie spustenia, logy a prehľady o spracovaniach, notifikácie o chybových stavoch spracovania
  • - centrálnu Logovaciu a monitorovaciu konzolu s informáciami o všetkých volaniach služieb
  • - podpora tímovej práce  - verzionovanie, vytváranie vetiev, main balíkov s následným možným nasadzovaním na TEST a PROD prostredie
  • - použitie vytvorených jobov v rôznych projektoch (reusability)

Open Studia neobsahujú všetky komponenty platenej verzie, napr.:

  • - v DQ funkčnosti nie je „match“ komponent – čo je základný komponent pre stotožňovanie záznamov
  • - Neexistuje napojenie na Data Stewardship konzolu – GUI pre dátového stewarda určené na riešenie problémových údajov

Open Studia nepodporujú high availability, load balancing a failover

 

Technický support (napríklad riešenie zraniteľností) je dostupný iba pre platenú verziu.

 

Screenshot 2023 02 01 at 19.33.28

 

Prehľad funkcionalít platenej a neplatenej verzie platformy Talend.