piatok, 14 október 2022 13:59

URBIS 2022: Ako skrotiť náklady na odpad

 

V dňoch 12.– 13. 10. 2022 sme sa zúčastnili odbornej konferencie URBIS 2022. V príjemných priestoroch Hotela Patria sme prezentovali prínosy a možnosti využitia nášho riešenia ESONA pre Komplexnú správu odpadu.

 

V našom odbornom vstupe sme predstavili Smart systém evidencie odpadu ESONA, ako pomáha obciam a mestám podporiť zavedenie množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu, získať poriadok v odpadoch a tak pomáha výrazne znížiť náklady na odpadové hospodárstvo.

 

Účastníci podujatia sa dozvedeli o prínosoch riešenia, ktoré umožňuje samosprávam zabezpečiť transparentný a nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu.

 

Tešíme sa na stretnutie o rok!

 

Urbis 2022 1