streda, 29 jún 2022 15:02

ESONA na 10. ročníku odbornej konferencie ODPADY 2022

 

V dňoch 23.– 24.6.2022 sme sa zúčastnili desiateho ročníka odbornej konferencie ODPADY 2022, ktorá sa konala v priestoroch  Holiday Inn v Žiline.

 

Konferencia zo série podujatí e+ priniesla aktuálne informácie z oblasti legislatívy odpadového hospodárstva, riešenia pre komunálne a priemyselné odpady, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Zástupcom samospráv  sme prezentovali nové možnosti nášho komplexného riešenia pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu.

 

Systém ESONA je pripravený zabezpečiť pre všetky typy odpadov, korektný, transparentný a nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu. 

 

Odpady Foto 1 1