piatok, 18 marec 2022 11:47

ESONA na odbornej konferencii APÚMS 2022

 

V dňoch 17.– 18. 3. 2022 sme sa opäť zúčastnili odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APÚMS) a prezentovali sme možnosti využitia nášho riešenia ESONA pre Komplexné monitorovanie vývozu odpadu.

 

Riešenie umožňuje samosprávam zabezpečiť korektný, transparentný a nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu. Pomáha znížiť skryté náklady za odvoz a likvidáciu odpadu ako aj podporiť zavedenie množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu.

 

Untitled 11

 

3