piatok, 24 marec 2017 12:00

Každá pomoc znamená pre nás radosť a dobrý pocit

Naša spoločnosť sa aj tento rok rozhodla prostredníctvom uplatnenia 2% zo zaplatenej dane aktívne podporiť Nadáciu šťastné srdcia a Nadáciu ADELI.

Nadácia šťastné srdcia

Cieľom našej podpory je pomôcť v rozvoji kvality starostlivosti o detských kardiochirurgických pacientov, podporiť výskum v danej oblasti medicíny, vzdelávanie a odborný rast lekárov a iných odborných zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v oblasti detskej kardiochirurgie a taktiež liečby a starostlivosť o jednotlivých pacientov a ich rodinných príslušníkov.

Nadácia ADELI

Finančná podpora smerovaná pacientom s neurologickými poruchami pohybu združených v medzinárodnom rehabilitačnom centre ADELI Medical bude slúžiť k zabezpečovaniu kvalitnej, individuálnej a intenzívnej rehabilitácie umožňujúcej telesne postihnutým deťom aj dospelým dosiahnuť lepší, radostný a kvalitnejší život.