utorok, 21 september 2021 13:56

RFID čipy a ich využitie v systéme ESONA


 

 Čo je to RFID označenie?

 

Aj keď ste o ňom možno ešte nepočuli, nie je to žiadna novinka. RFID je technológa, ktorá využíva vysokofrekvenčné rádiové vlny na identifikáciu objektov. Technológia funguje na podobnom princípe ako čiarový kód, ale na rozdiel od neho sa dá využívať aj v náročnejších podmienkach – napríklad v prašnom, znečistenom, hlučnom alebo vlhkom prostredí.

Úplne na začiatku svojej existencie sa RFID technológia využívala v USA na monitorovanie pohybu dobytka na miestnych farmách. Uplatnenie si ale postupne našla v mnohých ďalších oblastiach a dnes sa s ňou, aj keď často nevedomky, stretávame na každom kroku.

Kde? Napríklad pri nakupovaní – majitelia obchodov totiž RFID čipy a čítačky využívajú na zabezpečenie tovaru pred odcudzením.

 

Z čoho sa RFID technológia skladá

 

Aj keď sa pre v bežnej reči používa pojem čip, v skutočnosti ide o elektronický RFID tag (označovaný aj ako „štítok“ alebo „transpondér“). Každý štítok sa skladá zo samotného čipu a antény. V čipe sú zakódované dáta, ktoré identifikujú objekt, na ktorý je štítok pripevnený. Anténa umožňuje čipu vysielať informáciu k čítaciemu zariadeniu. V prípade tzv. pasívnych štítkov, ktoré neobsahujú vlastný zdroj napájania, anténa pomocou  indukcie napája čip z RF signálu vytváraného čítacím zariadením.

Tag môže mať podobu nálepky alebo etikety,  ale existuje aj v iných vyhotoveniach. Môže byť pripevnený k objektom alebo vložený do nich. RFID tagy možno umiestniť na rôzne druhy tovarov, komponentov, dopravných prostriedkov, povrchov, materiálov a preto existuje veľa druhov štítkov, či už tvarom, veľkosťou, materiálom alebo vlastnosťou.  Je veľmi veľa druhov a na základe kritérií ako sú typ pamäte, frekvenčné pásmo, typ napájania, rozmery alebo cena. RFID čítačka sa používa jednak na nahrávanie a zapisovanie dát do RFID etikiet, ale samozrejme aj na ich načítanie a identifikáciu objektu, na ktorom sa etiketa nachádza.

 

Ako sa dá RFID využiť pri vývoze odpadu

 

Mnohé obce už majú skúsenosť s „čipovaním nádob“. RFID tagmi sa totiž dajú označiť jednotlivé nádoby na odpad, odpadové vrecia aj hermeticky uzatvárateľné nádoby pre biologicky rozložiteľné a organické odpady. Každá nádoba má v čipe jedinečný kód, ktorý je v informačnom systéme obce priradený k majiteľovi danej nádoby. Obec má vďaka čipom prehľad o tom, ktorá nádoba komu prislúcha a tieto informácie zároveň slúžia ako podklad na určenie platobného výmeru na vývoz odpadu.

Pri výsype nádoby sa čítacím RFID zariadením automaticky alebo manuálne identifikuje konkrétna nádoba, čím  vývozcovia odpadu ako aj  samosprávy získajú jednoznačné údaje o tom, kedy, koľko a aký druh odpadu v obci vyviezli.

 

Ako RFID funguje v spojitosti so systémom ESONA?

 

Aplikácia ESONA prepája všetky strany, ktoré sú zainteresované do vývozu odpadu: obec, vývozcov odpadu a občanov využívajúcich odpadové nádoby. Systém umožňuje komplexné monitorovanie vývozu odpadu: evidenciu odpadových nádob, čas a miesto samotného odvozu. Najskôr je potrebné všetky nádoby očipovať RFID tagmi vo forme smart nálepiek alebo plastových štítkov. Následne  sa inštalujú na zberové vozidlá RFID čítačky, ktoré dáta z RFID nálepiek načítajú pri samotnom vývoze a automaticky odošlú do aplikácie ESONA. Tam si ich v rôznom rozsahu môže vyhľadať občan, obec a vývozca odpadu.

RFID čipy sú v celom procese monitorovania nenahraditeľné, pretože práve vďaka nim a dátam, ktoré obsahujú vzniká v systéme prehľadná evidencia všetkých nádob.

  

 

esona_ero_v4.png

 

post_11_v77.jpg