streda, 28 február 2018 12:00

Ďalší úspech v podobe víťaznej ponuky

Naša spoločnosť získala ďalší úspech v podobe víťaznej ponuky v rámci verejného obstarávania na dodanie analytického vizualizačného nástroja pre Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR.

IT riešenie, ktoré je na základe požiadaviek a jedinečných špecifikácií zákazníka nástrojom pre vizualizáciu agendových údajov a ich vzťahov v rámci vybraných súdnych konaní. Umožňuje vyhľadávať a vizuálne prezerať konkrétne špecifikované množstvo zložito poprepájaných údajov, vytvárať schémy z dát, ktoré budú podporou pri odhaľovaní skrytých závislostí, kritických miest.

Cieľom a prínosom projektu je:

  • vizualizovať dáta procesných tokov spisov súdnych konaní pomocou teórie grafov
  • umožniť vizuálne odhaľovať skryté závislosti a kritické miesta
  • vytvoriť prostredie na rýchle analýzy a simulácie stavových diagramov