piatok, 29 apríl 2016 18:00

OFZ a.s. zefektívňuje reporting využitím BI platformy BellaDati

Spoločnosti OFZ a.s. a MIM s.r.o. sa dohodli na spolupráci pre zefektívňovaní interného reportingu v spoločnosti OFZ. Pre zefektívnenie procesu tvorby Obchodného a finančného plánu je využitá komplexná platforma BellaDati a konzultačné služby. Riešenie interného reportingu bude možné rozširovať podľa ďalších potrieb spoločnosti OFZ.


OFZ, a. s. je diverzifikovaným stredoeurópskym výrobcom ferozliatin.


História spoločnosti siaha a až do roku 1952, kedy boli vyrobené prvé ferozliatiny na Slovensku. Dnes spoločnosť vyrába a zákazníkom ponúka širokú paletu ferozliatin na báze mangánu a kremíka (FeMnC, FeMnMC, FeSiMn, FeSi 45 %, FeSi 65 %, FeSi 75 %, FeSICa). Okrem masových ferozliatin OFZ, a. s. vyrába aj plnené profily s náplňou FeSiCa, S, C, CaFe, CaFeAl, Ti, FeSi. Do jeho výrobného programu sú zaradené aj vedľajšie produkty vyrábané zo zachytených úletov a trosiek – výrobky pre stavebný priemysel Microsilica Sioxid®, Grasimat a Simat.


Zdroj: www.ofz.sk