štvrtok, 03 december 2020 09:00

Ďalšie regióny chcú byť SMART

Samosprávy sa rozhodli znížiť svoje náklady na odpad


Pre ekologické riešenie a poriadok v odpadoch sa rozhodli obce: Most pri Bratislave, Hrubá Borša, Boldog.

Smart riešenie ESONA umožní v každej obci či meste zaviesť kontrolu v procese odvozu odpadu a pomáha znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.

 

postv3

 

 


esona ero v4