piatok, 12 máj 2023 09:34

ŽilinaMUN 2023

Tento rok sa opäť podarilo pripraviť medzinárodnú konferenciu Žilina Model United Nations 2023 (ŽilinaMUN 2023), ktorej organizátorom je Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3 v Žiline.

nedeľa, 26 marec 2023 22:14

Ako triedia odpad slovenské mestá?

Najnovšie údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov ukazujú, že v triedení odpadu existujú medzi mestami na Slovensku veľké rozdiely.

pondelok, 20 marec 2023 11:58

ESONA na 31. Odbornej konferencii APÚMS SR

V dňoch 16.– 17.03.2023 sme sa zúčastnili s riešením ESONA  odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR, ktorá sa konala v hoteli Permon v Podbanskom.

Výhody Talend cloud architektúry v porovnaní s on-premise architektúrou

Kľúčové rozdiely vo funkcionalite neplatených (open source) a platených (Talend Data Fabric) nástrojov platformy Talend.

streda, 28 december 2022 11:54

PF 2023

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Riešenie môže pomôcť najmä menším obciam a zberovým spoločnostiam.

piatok, 14 október 2022 13:59

URBIS 2022: Ako skrotiť náklady na odpad

V dňoch 12.– 13. 10. 2022 sme sa zúčastnili odbornej konferencie URBIS 2022.

Po dlhšej prestávke spôsobenej covidovou situáciou, pripravila naša spoločnosť 3.ročník odborného podujatia o aktuálnych témach v oblasti Dátového manažmentu.

Náklady na odpadové hospodárstvo rastú, vďaka smart riešeniu sme ale v odpadoch dokázali urobiť poriadok, hovoria Jarmila Répássyová a Ivica Gajdošová z mesta Senec."

Strana 1 z 10