metasonic logo

PROCESNÝ PRÍSTUP JE PRINCÍPOM KAŽDÉHO RIEŠENIA MIM


Metasonic® Suite predstavuje software novej generácie

 

Ide o platformu pre vývoj a prevádzku procesne orientovaných aplikácií pre komplexnú štandardizáciu, automatizáciu a riadenie podnikových procesov. V porovnaní s inými produktami je jedinečný predovšetkým rýchlosťou vývoja a najmä v pružnosti realizácie zmien počas celého životného cyklu aplikácií vytvorených v tomto produkte.
 

 Jedinečnosť Metasonic Suite

 • Rýchle a jednoduché vytvorenie reálnej IT aplikácietak v prípade prvotného nasadenia, ako i v prípade následných zmien
 • Vysoká zaangažovanosť budúcich používateľov pri tvorbe ako i úprave aplikácie
 • Jednoduchosť a zrozumiteľnosť riešenia

 

Prínosy Metasonic Suite

 • Riešenie „šité na mieru“ za extrémne krátky čas
 • Prehľad o činnostiach organizácie – možnosť merať ich výkonnosť a ich následnú optimalizáciu
 • Štandardizácia práce – robiť správne veci správnym spôsobom
 • Štruktúrovaná komunikácia – správne informácie, v správny čas na správnom mieste
 • Úspora nákladov aj času pri realizácii zmien

Moduly Metasonic Suite

 metasonic build

Metasonic® BUILD

 • prostredie pre analýzu, modelovanie a dizajn procesov
metasonic proof 

Metasonic® PROOF

 • modul pre validáciu a optimalizáciu procesného modelu
 metasonic base

Metasonic® BASE

 • administratívny komponent zabezpečujúci potrebnú infraštruktúru
 metasonic flow

Metasonic® FLOW

 • procesný portál pre koncových používateľov Metasonic® Suite


Jedinečnou črtou Metasonic® Suite je použitie patentovo chránenej S-BPM (Subject-Oriented Business Process Management) metodiky. Predstavuje nový prístup zameraný na účastníkov procesu, ktorí riadia svoj proces a v rámci neho príslušnú komunikáciu. Jedinečnosťou tejto metódy je opis procesov a správania sa pomocou 5 symbolov.

 
Zobrazenie komunikácie medzi subjektmi (účastníkmi procesu) ako aj aktivít konkrétneho subjektu:

Zákazníkmi deklarované prínosy z reálnych implementácií:

 • skrátenie času vývoja IT aplikácie: 40 - 60 %
 • zníženie nákladov na vývoj IT aplikácie: 60 - 80 %
 • skrátenie doby realizácie procesu: 30 - 70 %
 • zníženie nákladov na implementáciu a servis ERP aplikácii: 20 - 40 % 

MIM s.r.o. je partnerom spoločnosti METASONIC pre Slovenskú republiku. Poskytuje licenčné práva k používaniu produktov ako aj konzultačné služby pre návrh a implementáciu riešení, zabezpečuje školenia a podporuje predajné aktivity.

V prípade ďalších informácií a záujmu neváhajte kontaktovať spoločnosť MIM na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.