Kooperatívne čistenie dát - Data Preparation

DP

Kedy sa zaoberať riešením Kooperatívneho čistenia dát?

✓  V spoločnosti existuje množstvo parciálnych dátových zdrojov (súborov, databáz), ktorých štruktúru a obsah pozná len malý počet

     zamestnancov
✓  Do systému sú pravidelne nahrávané dáta s parciálnych zdrojov, ktoré je potrebné pred každým nahratím manuálne dočisťovať
✓  Neexistuje proces riadenej úpravy dátových súborov s jasným dohľadaním krokov úpravy ✓ IT oddelenie je zaťažované požiadavkami

     biznis používateľov na kvalitu údajov a vysvetľovaním postupu ich validácie
✓  Vlastníci dát nemajú dosah na riadenie kvality dát

Ako riešenie Kooperatívneho čistenia dát pomôže Vášmu podnikaniu?

Riešenie je dodávané ako voliteľná aplikácia k riešeniam Dátovej integrácie, Elektronických služieb a Master Data Management s jednotným riadením a administráciou v rámci riešenia. Biznis používateľom ako vlastníkom dát umožňuje prostredníctvom prehľadného grafického prostredia vyčistiť svoje dátové súbory, dostať ich do požadovaného stavu a vytvoriť preddefinované postupy pre plnú automatizáciu opakovania krokov dočistenia v budúcnosti. Všetky kroky, vykonávané pri tomto procese používateľmi, sú zaznamenané a využiteľné v procesoch dátovej integrácie, napríklad na automatizované dočisťovanie novo pridávaných dát do databázy alebo novo vznikajúcich dátových súborov.

Kooperatívna funkcionalita zabezpečí zdieľanie dátových zdrojov pre overenie ich správnosti viacerými používateľmi a zároveň odbremeňuje členov IT oddelení, keďže kroky dočistenia dát je možné jednoducho uplatniť pri čistení veľkých dátových zdrojov, bez nutnosti opätovného programovania požiadaviek do ďalšieho riešenia.

Pozadie silnej platformy Talend pôsobiacej na medzinárodnej úrovni zabezpečuje možnosť adaptácie na najnovšie technológie a postupy skôr, ako sú rozpoznané na lokálnej úrovni (ponúka kompas smerovania trhu).

 

Hlavné výhody

+  Zapojenie biznis používateľov, vlastníkov dát do zlepšovania kvality dát v spoločnosti
+  Odbremenenie IT oddelenia a zníženie nákladov na tvorbu pravidiel dátovej kvality
+  Zabezpečenie zdieľania logiky tvorby dátových zdrojov
+  Flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát a počty integrácií
+  Možnosť kombinovať všetky riešenia pre Dátovú integráciu, Dátovú kvalitu, Integrácie aplikácií, Master Data Management, Big Data

    a Talend Cloud v rámci jedného produktu

 

Ako začať?

Vaše riešenie pre čistenie dát môžete začať budovať už dnes. Stiahnite si voľne dostupnú verziu nástroja Talend Data Preparation.

Pre viac informácií, ako začať s budovaním svojho kooperatívneho čistenia dát, sledujte našu webovú stránku, prípadne nás kontaktujte priamo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Komplexné integračné riešenie pozostáva z týchto funkčných oblastí:

DF DI BD v2 ESB v2MDM v2 CLOUD v2 DP v2 DQDSCDC