graphlytic new

"BUĎTE INTERAKTÍVNI A VIZUALIZUJTE SVOJE RIEŠENIA"


GRAPHLYTIC Vám prináša:

 • Komplexný pohľad na skúmané údaje
 • Rýchle vyhľadávanie a filtrovanie dát
 • Prepojenie na existujúci reportingový nástroj
 • Odhaľovanie slabých miest a oblastí
 • Predchádzanie kritickým situáciám

 

V čom spočíva pridaná hodnota?

 • Interaktívny pohľad na Vaše údaje v ich prirodzenej podobe
 • Údaje, zložité procesy si dokážete zobraziť v jasnej a zrozumiteľnej forme
 • Prináša nové možnosti pre vizualizáciu existujúcich údajov
 • Rýchle odpovede a riešenia

graphlytic process


Objavte nové vzťahy a informácie skryté v kontexte. Jednoduché a v krátkom čase použiteľné riešenie, s ktorým vie každý získať vizuálny pohľad na údaje a ich vzťahy. Dokáže odhaliť silné a slabé miesta.

 

Oceňované kľúčové vlastnosti a funkcie:

 • Interaktívna vizualizácia údajov a ich vzťahov
 • Zdieľanie vytvorených vizualizácií
 • Ukladanie vizualizácií v profile používateľa
 • Riadenie prístupu k údajom
 • Správa používateľov a ich jednotlivých skupín
 • Intuitívne, prehľadné a používateľsky priateľské rozhranie

 

GRAPHLYTIC riešenie je určené pre:

Všetky spoločnosti a organizácie, v ktorých dlhodobým cieľom je zvyšovanie efektivity fungovania procesov a činností pomocou vyhodnocovania údajov a ich skrytých závislostí MIM s.r.o. poskytuje konzultačné služby pre návrh a implementáciu riešení, zabezpečuje školenia a podporuje predajné aktivity.

 

 

V prípade ďalších informácií a záujmu neváhajte
kontaktovať spoločnosť MIM, s.r.o. na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Stránku produktu nájdete aj na adrese www.graphlytic.biz

 

 

na stiahnutie