Zberné nádoby označené RFID čipmi a „upratané“ k jednotlivým poplatníkom. Tak vstúpilo mesto Senec do roku 2020. Monitorovanie výsypov prináša prvé ovocie v podobe zníženia objemu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) medziročne o viac ako 700 ton. Podpísaním Envirostratégie 2030 sa Slovensko zaviazalo postupne separovať až 65%  vyprodukovaného ZKO. Z aktuálnych 15-20% je to veľmi dlhá cesta. Sencu sa podarilo  dosiahnuť výrazný medziročný nárast pri triedených zložkách komunálnych odpadov. Najvýraznejší nárast je pri komodite papier - 36%, sklo a plasty zaznamenali nárast o 14%. Týmto tempom bude splnenie ambicióznych cieľov odpadového hospodárstva viac než reálne.

Náš produktový manažér pre riešenia Talend, Ivan Stríček, si pre Vás pripravil krátku sériu článkov o tom, ako sa starať o firemné dáta aj počas home office. Prečítajte si jej prvú časť. Obdobie znížených biznis aktivít spojené s prácou z domu môže tvoriť ideálnu príležitosť pre upratanie a zefektívnenie interných procesov, na ktoré počas plnej prevádzky neostáva čas a voľné zdroje. Jednou z hlavných oblastí, na ktorú je potrebné sústrediť voľné kapacity a pripraviť tak stabilnú pôdu pre nový nápor po oživení trhu, je oblasť Dátového manažmentu.

V poslednom čísle (č. 10/2020) Týždenníka TREND má naše Riešenie ESONA celostránkovú infografiku v novom pútavom dizajne. Infografika sa nachádza v prílohe TREND+, ktorá sa v tomto čísle venuje téme odpadov a recyklácie.

Transparentný proces evidencie a správy odpadových nádob, ktorý ponúka naše riešenie ESONA si všimol už aj slovenský online denník ODPADYPORTAL.sk. Pozrite si článok, ktorý pre denník pripravil náš konzultant a odborník na evidenciu odpadov Matej Šiškovič.

Dnešná konzumná doba je spojená s produkciou čoraz väčšieho objemu odpadu. Ako na efektívne spracovanie odpadov? Je tu potenciál na obrovskú úsporu peňazí.

Nájsť miesto vhodné na uloženie odpadu je stále náročnejšie a správa odpadu začína byť aj poriadne drahá. Jedno z riešení je zaviesť presnejší prehľad o tom, čo a kedy sa vyváža a zároveň spravodlivými poplatkami motivovať obyvateľov k tomu, aby odpad triedili a výrazne tak napomáhali jeho recyklácii.

Pre používanie systému ESONA sa rozhodla už aj obec Bernolákovo. Riešenie obci umožní viesť adresnú evidenciu a správu odpadových nádob a poplatníkov s prepojením na vývozy jednotlivých nádob. Zabezpečí požadovanú kontrolu, celkovú optimalizáciu procesu a pomôže znížiť skryté náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.

Ako znalostne orientovaná spoločnosť spolupracujeme s vybranými vysokými školami a univerzitami na území SR s cieľom aktívne sa podieľať na vzdelávaní študentov - budúcich špecialistov v oblasti Dátového manažmentu. Ďalšie pozvanie sme prijali na „akademickú pôdu“ Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Podľa nedávno zverejnenej štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) na Ministerstve životného prostredia SR množstvový zber na Slovensku  významne znižuje produkciu zmesového komunálneho odpadu a zvyšuje mieru triedenia. Obce a mestá by tak jeho zavedením mohli ušetriť na rastúcich poplatkoch za skládkovanie značné sumy.

utorok, 05 november 2019 12:00

ESONA v relácii Svet technológií na TA3

Ako je to u Vás s odpadom? Separujete? Ak ešte nie, je najvyšší čas s tým začať. Už teraz existujú riešenia, ktoré domácnostiam umožnia platiť za odpad menej. Takýto model podporuje aj naše riešenie ESONA.

Jedným z prvých miest, v ktorom systém používajú, je mesto Senec. V relácií Svet technológií na TA3 je tento týždeň reportáž o tom, ako riešenie funguje a aké výhody Vám môže priniesť.

V dňoch 2.– 3.10.2019 sme sa opäť zúčastnili odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APÚMS) a prezentovali sme zástupcom obcí a miest s nové možnosti nášho riešenia pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu

Strana 2 z 6