piatok, 18 december 2020 12:00

PF 2021 - Ďakujeme!

Ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku.

S našim riešením ESONA sme sa zúčastnili súťaže o Cenu odpadového hospodárstva „Zlatý mravec 2020“, kde sa stretávajú najlepšie projekty odpadového hospodárstva Slovenskej republiky predstavujúce inovatívne a efektívne riešenia. Máme cennú skúsenosť a navyše sme získali nádherné druhé miesto v kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo.

štvrtok, 03 december 2020 09:00

Ďalšie regióny chcú byť SMART

Samosprávy sa rozhodli znížiť svoje náklady na odpad. Pre ekologické riešenie a poriadok v odpadoch sa rozhodli obce: Most pri Bratislave, Hrubá Borša, Boldog. Smart riešenie ESONA umožní v každej obci či meste zaviesť kontrolu v procese odvozu odpadu a pomáha znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.

utorok, 01 december 2020 20:12

Úspora nákladov a poriadok v odpadoch!

Vďaka ekologickému riešeniu ESONA získate nielen poriadok v odpadoch, ale aj značnú úsporu nákladov. Vyberte si komplexné riešenie, vďaka ktorému budete mať podrobný prehľad o procese vytvárania, separovania a zberu odpadu vo Vašej obci či meste.

utorok, 22 september 2020 12:00

Čo priniesli 2 roky spolupráce v Senci

  • Finančné úspory vďaka množstvovému zberu
  • Adresnosť poplatkov
  • Motivácia pre obyvateľov viac separovať a menej platiť
  • O 16% menej komunálneho odpadu
  • O 33 % viac vytriedených plastov
  • O 36 % viac vytriedeného skla

Jedna z najvplyvnejších výskumných a poradenských firiem na svete, americký Forrester Research, Inc., vydala začiatkom júna správu, podľa ktorej je Talend lídrom pre Enterpise Data Fabric platformy. Jeho portfólio v tejto oblasti bolo vyhodnotené ako najlepšia ponuka spomedzi ponúk svetových hráčov. Talend tak úspešne pokračuje v rozširovaní ponuky cloudových dát. Komponenty Talend sú založené na zjednotenej platforme Talend Data Fabric, ktorá obsahuje množstvo open source frameworkov. Sme partnermi tých najlepších z najlepších.

Dnešná konzumná doba je spojená s produkciou čoraz väčšieho objemu odpadu. Ako na efektívne spracovanie odpadov? Je tu potenciál na obrovskú úsporu peňazí.

Nájsť miesto vhodné na uloženie odpadu je stále náročnejšie a správa odpadu začína byť aj poriadne drahá. Jedno z riešení je zaviesť presnejší prehľad o tom, čo a kedy sa vyváža a zároveň spravodlivými poplatkami motivovať obyvateľov k tomu, aby odpad triedili a výrazne tak napomáhali jeho recyklácii.

Ako znalostne orientovaná spoločnosť spolupracujeme s vybranými vysokými školami a univerzitami na území SR s cieľom aktívne sa podieľať na vzdelávaní študentov - budúcich špecialistov v oblasti Dátového manažmentu. Ďalšie pozvanie sme prijali na „akademickú pôdu“ Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

V dňoch 2.– 3.10.2019 sme sa opäť zúčastnili odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APÚMS) a prezentovali sme zástupcom obcí a miest s nové možnosti nášho riešenia pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu

Po prvom úspešnom ročníku konferencie, pripravila naša spoločnosť 2.ročník odborného podujatia o aktuálnych témach v oblasti Dátového manažmentu. "Pravda je vo víne a v dátach“ - pravdivosť dát a získavanie cenných informácií z daných údajov predstavovali nosné témy odborného podujatia, ktoré sa uskutočnilo v príjemných priestoroch Austria Trend Hotel v Bratislave.

Strana 1 z 4