utorok, 22 september 2020 12:00

Čo priniesli 2 roky spolupráce v Senci

  • Finančné úspory vďaka množstvovému zberu
  • Adresnosť poplatkov
  • Motivácia pre obyvateľov viac separovať a menej platiť
  • O 16% menej komunálneho odpadu
  • O 33 % viac vytriedených plastov
  • O 36 % viac vytriedeného skla

Jedna z najvplyvnejších výskumných a poradenských firiem na svete, americký Forrester Research, Inc., vydala začiatkom júna správu, podľa ktorej je Talend lídrom pre Enterpise Data Fabric platformy. Jeho portfólio v tejto oblasti bolo vyhodnotené ako najlepšia ponuka spomedzi ponúk svetových hráčov. Talend tak úspešne pokračuje v rozširovaní ponuky cloudových dát. Komponenty Talend sú založené na zjednotenej platforme Talend Data Fabric, ktorá obsahuje množstvo open source frameworkov. Sme partnermi tých najlepších z najlepších.

Dnešná konzumná doba je spojená s produkciou čoraz väčšieho objemu odpadu. Ako na efektívne spracovanie odpadov? Je tu potenciál na obrovskú úsporu peňazí.

Nájsť miesto vhodné na uloženie odpadu je stále náročnejšie a správa odpadu začína byť aj poriadne drahá. Jedno z riešení je zaviesť presnejší prehľad o tom, čo a kedy sa vyváža a zároveň spravodlivými poplatkami motivovať obyvateľov k tomu, aby odpad triedili a výrazne tak napomáhali jeho recyklácii.

Ako znalostne orientovaná spoločnosť spolupracujeme s vybranými vysokými školami a univerzitami na území SR s cieľom aktívne sa podieľať na vzdelávaní študentov - budúcich špecialistov v oblasti Dátového manažmentu. Ďalšie pozvanie sme prijali na „akademickú pôdu“ Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

V dňoch 2.– 3.10.2019 sme sa opäť zúčastnili odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APÚMS) a prezentovali sme zástupcom obcí a miest s nové možnosti nášho riešenia pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu

Po prvom úspešnom ročníku konferencie, pripravila naša spoločnosť 2.ročník odborného podujatia o aktuálnych témach v oblasti Dátového manažmentu. "Pravda je vo víne a v dátach“ - pravdivosť dát a získavanie cenných informácií z daných údajov predstavovali nosné témy odborného podujatia, ktoré sa uskutočnilo v príjemných priestoroch Austria Trend Hotel v Bratislave.

Spoločnosť MIM Vás pozýva dňa 26.9.2019 v priestoroch Austria Trend Hotel na 2. ročník odborného podujatia o nových témach v oblasti dátového manažmentu. Prezentovať budú experti pre oblasť dátového manažmentu spoločnosti MIM a zástupcovia Talend Inc. Pozvánka s programom vo vnútri článku. Tešíme sa na Vás!

Minulý týždeň sme sa ako partner zúčastnili konferencie CGIT 2019. Odborné podujatie poskytlo svojim účastníkom prezentácie zaujímavých inovácií, riešení, ukážky technologických noviniek, či úspešných projektov v oblasti IT.

Riešenie ESONA, systém pre evidenciu odpadových nádob a monitoring vývozu komunálneho odpadu, sme predstavili starostom počas 3. zasadnutia Regionálneho združenia obcí podunajskej oblasti.

piatok, 12 október 2018 12:00

ESONA na APÚMS 2018

ESONA na ďalšom významnom podujatí - tentokrát na Slovensku. Odborná konferencia APÚMS SR 2018 a naše inteligennté riešenie v oblasti odpadu pre každú obec alebo mesto, ktoré úspešne odprezentovlai naši kolegovia.

Strana 1 z 3