pondelok, 04 máj 2020 12:00

Množstvový zber s ESONA

Systém ESONA je komplexné riešenie, vďaka ktorému môžete zaviesť množstvový zber vo Vašej obci či meste. Pomôže Vám naplniť zámer vlády SR pre ochranu životného prostredia definovaný v aktuálne schválenom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020 - 2024.

Zberné nádoby označené RFID čipmi a „upratané“ k jednotlivým poplatníkom. Tak vstúpilo mesto Senec do roku 2020. Monitorovanie výsypov prináša prvé ovocie v podobe zníženia objemu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) medziročne o viac ako 700 ton. Podpísaním Envirostratégie 2030 sa Slovensko zaviazalo postupne separovať až 65%  vyprodukovaného ZKO. Z aktuálnych 15-20% je to veľmi dlhá cesta. Sencu sa podarilo  dosiahnuť výrazný medziročný nárast pri triedených zložkách komunálnych odpadov. Najvýraznejší nárast je pri komodite papier - 36%, sklo a plasty zaznamenali nárast o 14%. Týmto tempom bude splnenie ambicióznych cieľov odpadového hospodárstva viac než reálne.

V poslednom čísle (č. 10/2020) Týždenníka TREND má naše Riešenie ESONA celostránkovú infografiku v novom pútavom dizajne. Infografika sa nachádza v prílohe TREND+, ktorá sa v tomto čísle venuje téme odpadov a recyklácie.

Transparentný proces evidencie a správy odpadových nádob, ktorý ponúka naše riešenie ESONA si všimol už aj slovenský online denník ODPADYPORTAL.sk. Pozrite si článok, ktorý pre denník pripravil náš konzultant a odborník na evidenciu odpadov Matej Šiškovič.

Pre používanie systému ESONA sa rozhodla už aj obec Bernolákovo. Riešenie obci umožní viesť adresnú evidenciu a správu odpadových nádob a poplatníkov s prepojením na vývozy jednotlivých nádob. Zabezpečí požadovanú kontrolu, celkovú optimalizáciu procesu a pomôže znížiť skryté náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.

Podľa nedávno zverejnenej štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) na Ministerstve životného prostredia SR množstvový zber na Slovensku  významne znižuje produkciu zmesového komunálneho odpadu a zvyšuje mieru triedenia. Obce a mestá by tak jeho zavedením mohli ušetriť na rastúcich poplatkoch za skládkovanie značné sumy.

utorok, 05 november 2019 12:00

ESONA v relácii Svet technológií na TA3

Ako je to u Vás s odpadom? Separujete? Ak ešte nie, je najvyšší čas s tým začať. Už teraz existujú riešenia, ktoré domácnostiam umožnia platiť za odpad menej. Takýto model podporuje aj naše riešenie ESONA.

Jedným z prvých miest, v ktorom systém používajú, je mesto Senec. V relácií Svet technológií na TA3 je tento týždeň reportáž o tom, ako riešenie funguje a aké výhody Vám môže priniesť.

Máme pre Vás jedinčnú aplikáciu!

Pozrite si reportáž v televíznych správach o nasadení nášho riešenia v meste Senec. Zavedenie množstevného zberu môže priniesť viac ako len počet vyvezených nádob. Majte prehľad o výsypoch odpadu s adresným priradením pôvodcov odpadu. Získate bilanciu platieb a reálnych vývozov odpadových nádob, doplnenú vďaka podpore evidencie výsypov pre všetky typy odpadov o mieru separácie odpadu pre jednotlivých poplatníkov.

 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje modernú samosprávu a zodpovedné riešenia. V tomto duchu sa niesol v poradí 30. snem ZMOS, ktorý sa konal dňa 22. a 23. mája 2019 v Kongresovom centre Incheba Bratislava. Prezentovali sme na ňom naše riešenie ESONA.

Slovensko v súčasnosti čelí mnohým environmentálnym výzvam. Medzi hlavné témy patrí aj nízka miera recyklácie odpadu. Najväčší problém s triedeným zberom odpadu majú hlavne malé obce. Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie je pre obce a mestá výraznou motiváciou na triedenie odpadov, predchádzanie vzniku odpadov a vytvára tlak na zvýšenie recyklácie.

Strana 1 z 3