pondelok, 04 máj 2020 12:00

Množstvový zber s ESONA

Systém ESONA je komplexné riešenie, vďaka ktorému môžete zaviesť množstvový zber vo Vašej obci či meste. Pomôže Vám naplniť zámer vlády SR pre ochranu životného prostredia definovaný v aktuálne schválenom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020 - 2024.

post v2