pondelok, 27 apríl 2020 09:00

Starostlivosť o dáta aj počas home office - časť 1. | Úvod

Náš produktový manažér pre riešenia Talend, Ivan Stríček, si pre Vás pripravil krátku sériu článkov o tom, ako sa starať o firemné dáta aj počas home office. Prečítajte si jej prvú časť.

Obdobie znížených biznis aktivít spojené s prácou z domu môže tvoriť ideálnu príležitosť pre upratanie a zefektívnenie interných procesov, na ktoré počas plnej prevádzky neostáva čas a voľné zdroje. Jednou z hlavných oblastí, na ktorú je potrebné sústrediť voľné kapacity a pripraviť tak stabilnú pôdu pre nový nápor po oživení trhu, je oblasť Dátového manažmentu.


Spoločnosti majú príležitosť zamyslieť sa nad efektivitou často narýchlo vytvorených dátových zdrojov, dátových tokov, využiteľnosti zozbieraných dát a venovať sa hlavne ich vyčisteniu a konsolidácii v čase kedy zmeny neohrozia plnú prevádzku.

Ako však zabezpečiť ideálnu komunikáciu vývojových IT tímov s vlastníkmi dát?

Za bežných podmienok IT oddelenie mapuje dátové zdroje, určí vlastníkov a na vyčerpávajúcich stretnutiach cez niekoľko iterácií vytvorí s ich pomocou sled biznis pravidiel na ich vyčistenie. Osobné rozhovory a priama účasť vlastníkov/tvorcov dát s ich konzumentami a vývojovým tímom pre dátové integrácie sa stávajú denným programom. Iste, mnohé body je možné vyriešiť priamo prostredníctvom  telekonferencie, no bez priamych stretnutí riešiteľských tímov sa celý proces môže rozpadnúť, prípadne značne spomaliť pri vymieňaní verzií datasetov, návrhmi opráv jednotlivých záznamov, ich schvaľovaním a spätným overovaním, pokiaľ sa dostaneme k želanému výsledku.
ballpen blur cell phone close up coffee cup desk electronic 1495465
Systémy komunikačných platforiem s funkciami pre zdieľanie dokumentov v cloude, ich verzionovanie a kooperácie na ich tvorbe sú nápomocné, no nedokážu zabezpečiť hladký a rýchly pracovný postup pri analýze dát, objavovaní ich technických a biznis nedostatkov, tvorbe návrhov biznis pravidiel.

Pre nastavenie systému manažovania dát je potrebné na jednom mieste sústrediť všetky potrebné funkcie ako oprava a čistenie dátových zdrojov,  nastavenie presného a prehľadného procesu kooperácie jednotlivých participantov s odovzdávaním si námetov na úpravu jednotlivých záznamov, schvaľovanie zmien a hlavne vytvorenie priameho návodu pre IT vývoj aj z pohodlia domácej kancelárie.

Presne toto sú vlastnosti nástrojov dodávaných  integračnými riešeniami Talend, zabezpečované modulmi Data Preparation (Príprava dát) a Data Stewardship Console (Konzola dátového stewarda), ktoré v tomto kontexte priblížime v ďalších častiach „Starostlivosť o dáta aj počas home office“.

11587 200Prečítajte si druhú časť série "Starostlivosť o dáta aj počas home office" o príprave datasetov.


***

Autor: Ivan Stríček

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ivan Stríček