štvrtok, 28 november 2019 21:10

Manažment dát v praxi pre študentov Žilinskej univerzity

Ako znalostne orientovaná spoločnosť spolupracujeme s vybranými vysokými školami a univerzitami na území SR s cieľom aktívne sa podieľať na vzdelávaní študentov - budúcich špecialistov v oblasti Dátového manažmentu. Ďalšie pozvanie sme prijali na „akademickú pôdu“ Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

O svoje skúsenosti sa podelil náš kolega Ing. Ivan Stríček, PhD., expert pre oblasť Dátového manažmentu. Študenti formou výberovej prednášky získali cenné informácie z oblasti e-Governmentu,  Dátovej kvality a Dátových integráciách v praxi.

Ivo prednaska