streda, 05 jún 2019 12:00

MIM odborný partner konferencie CGIT 2019

Minulý týždeň sme sa ako partner zúčastnili konferencie CGIT 2019. Odborné podujatie poskytlo svojim účastníkom prezentácie zaujímavých inovácií, riešení, ukážky technologických noviniek, či úspešných projektov v oblasti IT. 


foto1


Naši experti  Richard Grill a Roman Čisár predstavili zúčastneným zástupcom miestnej samosprávy možnosti, prínosy a benefity nášho riešenia ESONA (Evidencia a Správa Odpadových Nádob), ktoré poskytuje obciam a mestám inteligentné monitorovanie vývozu odpadu.

Európska únia vytýčila jasný plán s cieľom do roku 2035 – recyklovať až 65% a skládkovať iba jednu desatinu z celkového množstva komunálneho odpadu. Práve ESONA podporuje transparentný proces evidencie, správy a vývozu odpadových nádob, ktorý umožní zaviesť množstvový zber a adresnú kontrolu výsypov odpadových nádob a tým motivovať občanov ku triedeniu odpadu a zároveň znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu. Riešenie vie pomôcť samosprávam nastaviť systém PAYT (Pay As You Throw), „zaplať, koľko vyhodíš“, kedy sa občanom oplatí byť zodpovednými za recykláciu svojho odpadu a zároveň prispieť ku skvalitneniu životného prostredia.

Atmosféra konferencie sa niesla v duchu spolupráce všetkých zúčastnených firiem a zástupcov samospráv a poskytla priestor na otvorenú diskusiu a výmenu cenných skúseností.

 

foto3 

 

riešenie

esona