utorok, 05 marec 2019 12:00

Vlastníte svoje dáta?

Všetci pracujeme s množstvom aplikácií, produkujúcich veľké objemy dát. Kde však tieto dáta končia?

Čo ak ide práve o dáta vyprodukované vlastnými podnikateľskými aktivitami, či systémami?
Ste si istí, že ste vlastníkmi svojich firemných dát?
Alebo len rukojemníkmi dodávateľov a nepokojnými veriacimi v správnosť „black boxov“ a súborov roztrúsených vo Vašej organizácii?

Aj tieto otázky si dnes musí klásť každá organizácia.

Kontrola dát vo firmách


BUDÚCNOSŤ JE V PRESNOSTI DÁT, ICH ANALÝZACH A SCHOPNOSTI PRACOVAŤ S VČASNÝMI A KVALITNÝMI DÁTAMI.


Slovenský trh je žiaľ stále špecifický tzv. „spaním na vavrínoch“, kde je potreba pohybu vpred určovaná ochotou prepisovať a ručne overovať veľké objemy informácií, často za predpokladu „kam sa ponáhľať, keď aj tak narazíme na štátnu inštitúciu, čo nás uvedie na správnu mieru entuziazmu“.

Omyl!  Či už tomu veríme alebo nie, aj štát sa vyvíja a tento vývoj sa zrýchľuje každým rokom. Prechod na vládny cloud, zvyšujúce sa tlaky na sprístupňovanie datasetov, vývoj aplikácií pracujúcich nad nimi, je len malá časť aktivít kreujúcich nové podnikateľské prostredie schopné sa meniť závratnou rýchlosťou. Slovenské spoločnosti majú pocit, že sa ich táto problematika netýka, nechávajú ju korporáciám a bankám, kde pôvodne vznikla a kam podľa nich stále patrí. Chyba! V roku 2018 vidíme prvú vážnejšie hrozbu neznalosti svojich dát v podobe nariadenia GDPR a ďalšie budú nasledovať.

Ako teda držať krok v tejto oblasti? 

Nové technológie, globálne presadzované,sú uvádzané na trh dnes už na menej než kvartálnej báze.

Majú naše spoločnosti prostriedky, schopnosti a najmä vôľu s nimi držať krok?

Začnem od konca. Vôľa v tejto oblasti možno pokrivkáva, ale ak ju nezískate aj v IT oblasti (áno aj v manažmente svojich dát), spôsobí časom riadne krívanie vo Vašom biznise. A je naozaj jedno, či prevádzkujete reklamný portál, alebo vyrábate bambusové ponožky.

Schopnosti  pri tomto bode je možné ešte chvíľu brať ako ospravedlnenie za generačnú výmenu, no to neznamená, že nie je potrebné know-how v danej oblasti aspoň outsourcovať. Ak dovolíte svojim zamestnancom, aby Vám výrazne ovplyvňovali tempo ich ochotou zmeniť grafické prostredie, alebo postup práce raz za 4 – 5 rokov, je nutné hneď myslieť aj na zmenu podnikateľskej činnosti, alebo mena firmy v rovnakých intervaloch. Možno to znie trochu kruto, no povedzme si na rovinu, rekvalifikácia zamestnancov dnes nie je ani otázka vynaloženia veľkých finančných prostriedkov ani nemožnosti pochopiť nové technológie. Dávno sme sa presunuli od sivo-zeleno-modrých strašiakov v podobe Norton commandera k user-friendly portálom založených na intuitívnom ovládaní, s ktorými je pre zamestnancov po zaškolení radosť pracovať.

Je ideálne mať v spoločnosti lídra, drivera, jediného guru, ktorý určí smer a firmu dovedie do vysnívaného cieľa. Je však  pochopiteľné, že ak sa daná individualita v spoločnosti neobjaví z čista-jasna, nie každý môže riskovať a vkladať dôveru do novej tváre cez priamy nábor.


Pre tento účel máme spoločnosti, ktoré sa priamo problematike venujú, majú expertné znalosti, medzi ktoré patrí  aj naša spoločnosť. Na základe navrhovaného riešenia je naštartovaný ozdravný proces a získanie potrebných znalostí z tejto spolupráce do ďalších rokov, čo šetrí násobne viac prostriedkov.

Vrátime sa k prostriedkom.  Kvantá a hromady, zhruba toľko užitočných programov, nevyhnutnej techniky, tvrdých agendových a prevádzkových systémov a nepotrebných aplikácií je dnes v úspešnej firme potreba.

monitor 1307227 1920


Otázka, ktorú si kladie, väčšina firiem znie: Je potrebné dáta z aplikácií prepojiť na existujúce, staré, nové systémy , či len pripraviť pre plánované agendové alebo prevádzkové systémy? Áno, je!

Osamotený neprepojený systém v strede ničoho je dnes asi tak potrebný, ako merač vlhkosti na dne jazera, môže pôsobiť zaujímavo, ale úžitok je skoro nulový, pretože jeho agendu pravdepodobne vykonáva x ďalších systémov na správnom mieste a s korektnejšími dátami.

Dátová konsolidácia vie otvoriť dvere nielen k zlepšeniu celkového pohľadu na dáta, ale aj k lokalizácii systémov, ktoré treba už len vytiahnuť zo zásuvky a zastaviť zbytočné krvácanie v podobe nepotrebných výdavkov.

Dostávam sa k tomu čo som spomenul na začiatku, Manažment dát bol kedysi disciplínou nadnárodných spoločností, korporátnych živlov a bankových molochov ako jediných vlastníkov dostatočného množstva dát. Situácia sa aktuálne mení, práve rôznorodosť aplikácií a systémov vytvára v rámci  celej spoločnosti veľké množstvo separátnych zdrojov dát, Vašich dát, užitočných a hlavne drahých dát!

Ich kvalita je v drvivej väčšine prípadov priamo úmerná kvalite aplikácii či systémov, v ktorých dáta vznikajú a čo je ešte nebezpečnejšie, úmerná schopnostiam používateľa, ktorý ich do aplikácie zadáva. Teraz sa nesnažím uraziť víkendových používateľov excelu so zlúčenými bunkami :), ale apelovať na spoločnosti s vysokou fluktuáciou zamestnancov, ktorých agenda nech je akokoľvek nenáročná na zaškolenie, vždy utrpí na kvalite pri každej výmene pracovníka, alebo zmenou procesov

Kvalita je teda jedna vec, už len teda vymyslieť ako prepojiť nekonečné a stále sa tvoriace množstvo aplikácií a systémov, z ktorých sa každá hrá na svojom piesočku. Lebo predsa len, používame tie aplikácie, čo majú dobrý nápad, dobrý nápad sa dnes rovná rýchlo kvasnému start-upu a každý dobrý start-up má ambíciu byť jediná snehová vločka na trhu (česť výnimkám, ktoré presadzujú otvorenosť od základu). Aj napriek všetkej zlomyseľnosti predošlej vety, majú dnešné produkty jedno spoločné. Ich dáta smerujú z bodu A do bodu B. A presne bod B je oblasť, ktorá nás z hľadiska prostriedkov zaujíma! Pretože bodom B sú dátové úložiská, databázy, datasety či už na disku Vášho servera, firemného notebooku či niekde v cloude, kde si o Vás vaša aplikácia s či bez Vášho vedomia ukladá dáta.

Výhra, dostal som sa k prostriedkom tvoriacim tú pomyselnú sieťku na motýle, ktorá nám umožňuje pochytať všetky zdroje dát, vypreparovať a skonsolidovať do krásnej prehľadnej zbierky na stene, za ktorú sa pred ostatnými zberateľmi nemusíme hanbiť!

Týmito prostriedkami sú nástroje pre Dátovú Integráciu, Dátovú kvalitu Dátový manažment, zlúčených pod Data governance.

Ak spoločnosť nemá nastavenú základnú politiku Data governance, je často len otrokom svojich dodávateľov parciálnych systémov a aplikácií roztrúsených po organizácii, kde každá zmena niečo stojí (hlavne nie málo).

A dostávame sa k našej téme: Naozaj vlastnite svoje dáta? Viete spojiť dáta z každého svojho systému, každej aplikácie a využiť ich na tvorbu ďalšieho biznisu? Viete to robiť vždy keď napájate nový systém? Alebo je každá zmena, či  nový nápad konsolidácie dát do nových výstupov možný, len ak zvoláte kľúčových dodávateľov za jeden stôl, aby si určili cenu za novú integráciu a rozdelili si kto si koľko za túto zmenu vyúčtuje?

Takto žiaľ situácie často končia. Požiadavka na zmenu, napojenie na nekompatibilný systém, zhranie dát jedným, či druhým smerom, nebodaj ich čistenie, generuje často nové a pravidelné náklady na špecializovanú úpravu funkcionality, ktorá je najmä pri hardcodingových systémoch a vývojoch značná.

Ako vieme pomôcť?

Existuje viac firiem ponúkajúcich spravovanie dát, aj manažment a ich spracovanie jedným alebo druhým smerom, zväčša pod korporátnymi značkami, ktoré aj napriek moderne tlačenej politike otvorenosti a interoperability na všetky strany stále ostávajú „zahľadené do seba“.

Spoločnosť MIM patrí medzi zväčšujúcu sa no stále malú množinu spoločností, ktorá sa na Slovensku danou  problematikou zaoberá zdola – nahor. Naša sila a pridaná hodnota je v procesnom zameraní, čo znamená, že nedodávame len surovú implementáciu jednoliatej platformy. Snažíme sa ju začleniť do procesov v organizácii tak, aby z nej bolo možné vyťažiť maximum a zaručiť kontinuálny rast s rozvojom a inováciami všetkých technológií na trhu.

Platforma Talend, ktorú uplatňujeme v riešeniach, má ambíciu prepájať systémy všetkých dodávateľov, nie byť len jedným dodávateľom. Preto ponúkame aj poradenstvo, vývoj, skrátka pomoc s nastavením všetkých procesov tak, aby zákazník získal čo najväčšiu možnú slobodu a kontrolu nad vlastnými dátami. Spoločnosti vieme vyškoliť tak, aby nastavený systém správy dát vedeli riadiť samostatne a tiež riadiť svojich dodávateľov, tak aby sa stali jedinými pánmi nad vlastnými dátami.

Na záver by som rád zhrnul, že manažovanie vlastných dát a dátových zdrojov už nie je výsadou korporátov, ale povinnosťou každej spoločnosti, ktorá chce zostať prepojená so svetom okolo seba, chce mať prehľad o tom čo sama vlastní, kde sú jej dáta, ako sa k nim dostať a ako ich využiť pre rozvoj svojho podnikania.

 

 

***

Autor: Ivan Stríček

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ivan Stríček