štvrtok, 15 november 2018 12:00

Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti na Slovensku s podporou platformy Talend

oversi and talend

Údaje pre portálovú časť OverSi - Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov, sú poskytované modulmi vybudovanými na platforme Talend

Projekt s názvom OverSi sa stal víťazom Ceny ITAPA 2018. Cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4 bola udelená už po druhýkrát.

V septembri Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spustil projekt OverSi. Len za pár mesiacov fungovania priniesol občanom tento prvý antibyrokratický portál odbúranie povinnosti stáť na úradoch a šetrí nielen ich čas ale aj peniaze. 

Slováci už nemusia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra či listy vlastníctva, od januára 2019 pribudnú aj výpisy z registra trestov.