pondelok, 01 október 2018 12:00

Odborné podujatie "Talend – Vaše dáta vo Vašich rukách" je úspešne za nami!

XXXX0104

Spoločnosť MIM, ktorá získala skúsenosti pri implementácií riešení Dátového manažmentu na platforme Talend a pôsobí na Slovensku ako Talend Master VAR partner, pripravila v príjemných priestoroch hotela Gate One Bratislava odborné podujatie. Hlavnou témou podujatia bol Manažment dát. Účastníci sa tiež zoznámili s platformou Talend, ktorej nástroje sa pre Manažment dát na Slovensku už používajú.


Téma Dátového manažmentu zaujala viac ako 40 zúčastnených zástupcov súkromných firiem a organizácií verejnej správy.

 

 

 

 

 

XXXX9966

Podujatie otvoril obchodný riaditeľ spoločnosti MIM Dušan Franců a na úvod predstavil aj zástupcov spoločností DITEC, a.s., MICROCOMP Computersystém s.r.o. a U&SLUNO, a.s. ako impementátorov riešení a nepriamych predajcov produktov Talend.


Zástupcovia spoločnosti Talend Brian Perrins a Davide Pelosi oboznámili auditórium s platformou Talend a venovali sa prípadovým štúdiám riadenia kmeňových údajov. Počas jednej z ich prezentácií  sa mohli účastníci zapojiť do live ukážky spracovania streamovaných dát z IoT.

Na začiatku odborného programu expert spoločnosti MIM pre zavádzanie dátového manažmentu Dalibor Maco predstavil túto rozvíjajúcu sa disciplínu podnietenú dramatickým rastom objemu dát a potrebou využitia ich ekonomickej hodnoty.

 

 

obr4

 

Výkonný riaditeľ spoločnosti MIM Ján Staník zoznámil účastníkov s riešením Centrálnej správy referenčných údajov, pomocou ktorého sa štátnemu sektoru darí napĺňať princíp „Jedenkrát a dosť“ ako jednu z kľúčových požiadaviek zákona o e-gov.

Produktový manažér Ivan Stríček predviedol praktické ukážky vybraných funkcií nástrojov Talend pre dátovú integráciu, dátovú kvalitu a riadenie kmeňových údajov.


Účastníci podujatia využili prítomnosť expertov na dátový manažmentu spoločnosti MIM a pokračovali v diskusii aj počas obeda, nakoľko vhodných príležitostí pre efektívne uplatnenie  dátového manažmentu je veľa a toto podujatie pomohlo účastníkom pri ich rozpoznávaní.