štvrtok, 07 jún 2018 16:00

Business Intelligence a podpora rozhodovania

Počet výskytov Business Analytics /BA/ na Internete za posledné desaťročie trvale rastie (na úkor Business Intelligence /BI/, ktorého výskyt naopak pomaly slabne). Keďže oblasť BA zatiaľ nie je dennou rutinou bežného manažéra, skúsme si vysvetliť význam, rozdiely a zosumarizovať vyplývajúce závery.

Existuje viacero názorov, či je BA súčasťou BI. Jeden tvrdí, že BI je čokoľvek, čo pomáha pri prezentácii, vizualizácii a dolovaní informácií a BA je teda len ďalšou oblasťou podobne ako reporting alebo OLAP.  Ďalší tvrdí, že ide o alternatívu. Úvahu k danej téme ponúka napríklad Justin Heinze v článku Business Intelligence vs. Business Analytics: What’s The Difference?, podľa ktorého:

Predmetom  BI je poskytovanie informácií za účelom odzrkadlenia stavu alebo podpory rozhodovania (dôraz je na “čo” a “ako ”, nie na “prečo”). BI riešenia spočívajú v čím ďalej dokonalejšom reportingu, v prezentovaní pomocou grafov, alebo ciferníkov,  vyznačujú sa vysokým stupňom priateľskosti a samo-obslužnosti.

Predmetom BA je analýza súvislostí a trendov s hľadaním príležitostí pre zlepšenia do budúcnosti. Vytvára podklady na predpovedanie budúcnosti na základe trendov, či už dokonalejšou analýzou vplyvov, alebo dokonca autonómnym hľadaním algoritmov predpovedania pomocou samo-učiacich sa systémov. Vývoj BA smeruje od Deskriptívnej cez Prediktívnu až ku Preskriptívnej analýze, pričom všetky sledujú jeden cieľ - odkryť vzťahy v údajoch, predpovedať ich vývoj  a takto pomôcť firme k rozvoju a rastu.

Ich účelom je:

Deskriptívna analýza

“Ako to funguje?”

"Pohľad do minulosti" založený na analýze historických dát dnes používa väčšina firiem. Porozumenie ako firma funguje je základom nielen pre nastavenie podnikových procesov a dobrého BI, ale aj základom pre smerovanie vývoja firmy do budúcna.

 

Príklady sú: analýza peňažných tokov, sledovanie platov, rozbor skladových zásob.

Prediktívna analýza

“Kam to smeruje?”

Prediktívna analýza využíva štatistické metódy a učiace sa algoritmy, ktorými analyzuje historické a súčasné dáta na predpovedanie budúcich trendov vývoja, pričom platí, že čím viac dát je k dispozícii, tým presnejšie sú predpovede.

 

Príklady sú: určenie trendov predaja na základe nákupných modelov, predpovedanie správania zákazníkov, skladovania zásob alebo analýza kreditného skóre, kde sa zisťuje pravdepodobnosť splatenia dlhu banke.

Preskriptívna analýza

“Čo by sme mali urobiť”

 

“Poradiť, čo s možnými výsledkami” je novým trendom v analýze dát. Voči prediktívnej analýze podsúva optimalizované riešenie, teda je náročnejšia o ďalšie simulácie a optimalizácie, ktoré majú za cieľ spracovať výsledky prediktívnej analýzy a pripraviť riešenie danej situácie.

Oblasť je stále doménou priekopníkov, ktorí hľadajú priestor pre reálne nasadenie do prevádzkových procesov.

 

Príklady sú: automobily s vlastným pohonom, ktoré potrebujú predvídať situáciu a vplyv možného rozhodnutia predtým, než toto rozhodnutie urobia. Ďalším príkladom je optimalizácia v energetickom sektore, kde spoločnosti využívajú algoritmy preskriptívnej analýzy na predikciu cien na základe faktorov ovplyvňujúcich cenu nerastných surovín (dopyt, ponuka, geopolitická situácia, počasie).

 

Logikou vývoja analýz ku autonómnosti analytických činností (predikcia, preskripcia) je obrovský nárast objemu údajov, ktoré dávajú lepší predpoklad predikovania vývoja udalostí, čím sa zvyšuje miera spoľahlivosti a ochota používateľov sa o takéto predikcie opierať.

Ďalším východiskom je rastúci výkon výpočtovej techniky, ktorá je schopná zvládať čoraz náročnejšie spracovanie veľkého množstva údajov.


Deskriptívna analýza je dnes bežnou súčasťou BI / reportingu a jeho existencia je a zostane predpokladom pre dobré fungovanie ktorejkoľvek organizácie.

Ako a čo je potrebné na zavedenie Prediktívnej a Preskriptívnej analýzy do organizácií ako nadstavbu BI? Sú tieto typy analýz prínosom a nevyhnutnosťou pre organizácie používajúce BI?

Podľa spol. Gartner, trhu BA a pokročilému BI momentálne dominuje severoamerický trh, Európa tvorí sotva 20%, v prostredí slovenských firiem trend len postupne nabieha. Analytické prostredie firiem sa (z dnes už samozrejmého BI/reportingu) postupne rozširuje o prediktívnu analýzu vo forme predpripravených balíkov viazaných na špecifickú oblasť spracovania, ktorá dáva predpoklad pre zásadné zlepšenie produktivity alebo efektivity.

Prediktívna analýza sa už v niektorých oblastiach pomaly stáva samozrejmosťou každej firmy, akou je v súčasnosti BI.

 

Oblasť

Prínosy

Stav

Inteligentné riadenie skladov

Zníženie skladových zásob

Už bežná prax u veľkých retail reťazcov, prienik do bežných ERP systémov

Prediktívne riadenie údržby

Zníženie nákladov na údržbu

Už bežná prax progresívne riadených výrobných podnikov

Obchod Zlepšenie účinnosti obchodných a marketingových aktivít

Poskytujú top online provideri, prienik do špecializovaných odvetví

 

Myslíme si, že pre masové nasadenie sú naďalej obmedzením nekvalitné a málo objemné dáta, stále obmedzené množstvo balíkových riešení a kvalifikovaných používateľov. Konkurencia a pozitívne výsledky predikcie zabezpečia postupný nábeh využívania takýchto nástrojov, pričom dynamika ich osvojenia závisí na schopnosti manažmentu rozpoznať strategickú výhodu implementácie takýchto nástrojov.

Nasadenie nástrojov pre predikciu je predpokladom pre transformáciu do štádia nasadzovania preskriptívnych systémov. Ak budú výsledky nasadenia nástrojov pre predikcie úspešné a prinesú želanú efektivitu, firmy začnú vyžadovať jej ďalšie využitie pre zabezpečenie konkurenčnej výhody. Táto snaha však bude vyžadovať ďalší nárast údajov v objeme a kvalite, ktorá zabezpečí výsledky, ktoré nebudú pre firmy predstavovať neakceptovateľné riziká.

Veď ktorá výrobná firma by nechcela dostať informáciu kedy má súčiastku vymeniť, aby neohrozovala celkový chod stroja a prevádzky a navyše ušetrila niekoľko stoviek eur?

***

Autori: Michal Baláž, Jakub Hýbl
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,
               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.