utorok, 07 jún 2016 18:00

Implementácia BI pre MKČR - Zavedenie platformy

Naša spoločnosť dosiahla ďalší úspech v podobe víťaznej ponuky v rámci verejného obstarávania na implementáciu Business Intelligence pre Ministerstvo kultúry v Českej republike - Zavedenie platformy.

IT riešenie, ktoré vie byť súčasne nástrojom pre budúce efektívne riadenie 29 príspevkových organizácií, bude Ministerstvu kultúry ČR umožňovať prehľadným spôsobom zavedenie jednotného zberu informácií z príspevkových organizácií.

Cieľom a prínosom projektu je:

  • vyššia kvalita zbieraných údajov
  • skrátenie času venovaného práci s výkazmi
  • väčší prehľad v hospodárení
  • zrýchlenie procesu konsolidácie dát z príspevkových organizácií