štvrtok, 05 október 2017 18:00

Nebojte sa vyrásť!

Keď sa malej firme začne dariť a jej biznis začne rásť, prináša to so sebou aj otázku, je alebo nie je namieste rozširovať aj samotnú firmu? Určite áno, nebojte sa vyrásť! Zďaleka nie každému sa do toho chce, pretože malá firma má oproti väčšej množstvo výhod. Ľudia sa navzájom poznajú, majú svoje špecifické spôsoby komunikácie a sú zohratí tak, že často ani nemusia spolu hovoriť a každý vie čo má robiť. Vďaka tomu sa firma aj navonok javí ako maximálne flexibilná a pripravená zákazníkom vyhovieť prakticky okamžite. 

Zásadný problém však nastáva, keď začne rásť objem biznisu a teda aj práce. Je nevyhnutné rozširovať tím a zároveň nie je možné, aby každý s každým preberal všetko osobne. Manažér zrazu nestíha riadiť všetky projekty či zákazky, pretože ich je veľa. Nemôže nosiť všetko v hlave a všetko riešiť sám. Je potrebné delegovať a „podržať si“ iba manažérsku kontrolu. Lenže na to je potrebné mať manažérske nástroje.

Nie je možné každého nového pracovníka roky zasväcovať do špecifickej firemnej kultúry a čakať, či naozaj stopercentne zapadne do zohratej partie a sám vycíti čo a kedy má urobiť. Je potrebné zaviesť „viac systému“, ktorý bude čitateľný aj pre ľudí, ktorí do firmy prišli zvonka.

Nedá sa všetko riešiť osobne „ad hoc“. Je potrebné zdieľať informácie a dokumenty tak, aby každý dostal včas potrebné vstupy bez toho, aby zaťažoval iných. Ľudia vo firme a najmä manažéri si už nemôžu dovoliť stokrát riešiť rovnaký problém, akoby bol nový. Je potrebné rutinné činnosti zveriť počítačom a softvéru. Ľudia sa musia venovať tvorivej činnosti a robiť rozhodnutia, pretože tam sú nenahraditeľní.

„Firma takto získa nielen na sile a výkone, ale stáva sa dôveryhodnejšou vďaka zastupiteľnosti jej pracovníkov a garanciám zachovania kontinuity

 MIMsro 005a

 

Stráca pritom flexibilitu? Nie, to naozaj nemusí. Odborníci, obchodníci aj manažéri môžu byť aj naďalej k dispozícii zákazníkom, pretože oslobodením od rutiny získali čas venovať sa naplno svojim roliam.

Ako to však urobiť, nenaštvať celú firmu, nezruinovať rozpočet a neznížiť kvalitu služieb zákazníkom? Krok za krokom. Tým prvým musí byť strategické rozhodnutie o raste firmy, jeho miere a časovom horizonte.

Nasledovať bude celková analýza a návrh potrebných zmien v riadení a odhad nákladov. Máme na mysli zavedenie procesného riadenia. Tento pojem vyvoláva nevoľnosť najmä u ľuďí, ktorí zažili skostnatený a ťažkopádny systém procesného riadenia vo veľkých korporáciách.

Nemáme ambíciu zavádzať procesné riadenie v nadnárodnej a neraz silne rôznorodej spoločnosti, ale uplatniť racionálny, „štíhly“ prístup. Nijaká byrokracia navyše nie je prípustná. Každý proces bude prinášať očakávanú pridanú hodnotu pre firemný biznis. Tá bude meraná pomocou ukazovateľov, ktorých hodnoty budú podkladmi pre rozhodovanie manažérov.

Až keď máme jasno v tom, ako majú firemné procesy vyzerať, je namieste navrhnúť IT riešenie pre podporu systému riadenia. Jej princíp je v zásade jednoduchý: Čo nemusí vytvoriť, alebo rozhodnúť človek, nech robí stroj.

Voľba vhodných technológií, riešení a služieb má zásadný vplyv nielen na kvalitu podpory, ale aj na náklady na ňu. Nesmie sa stať, že po nasadení IT riešenia budú celkové náklady vyššie, než keby všetko robili ľudia.

Pri implementácii komplexnej zmeny systému a nástrojov riadenia je potrebné brať do úvahy, že vykonávame zmenu v spoločnosti, teda zmenu s dopadom na ľudí. Je potrebné, aby ju ľudia prijali ako príležitosť a nie s odporom ako nepríjemnú povinnosť. Zmena sa „riadi“, nie „nariadi“.

Celý postup zmeny malej firmy na firmu rastúcu je postavený na rokmi overených skúsenostiach, metódach, ale aj technológiách. Nejde o tajomný experiment, ale o projekt, ktorý tím skúsených konzultantov s manažérskou podporou vedenia firmy zvládne v určenom čase (rádovo hovoríme o mesiacoch) a s prijateľnými nákladmi.

Infarktový stav v malej firme, ktorú zahltil vlastný biznis, je lepšie si predstaviť, než ho zažiť.

Je vhodné tomu včas predísť, napríklad s riešením MIM.

 

***

Autor: Dušan Franců

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dušan Franců