utorok, 24 apríl 2018 12:00

Delíme sa o skúsenosti z praxe so študentmi vysokých škôl

Ako inovatívna a znalostne orientovaná spoločnosť spolupracujeme s vybranými vysokými školami a univerzitami na území SR s cieľom aktívne sa podieľať na vzdelávaní študentov - budúcich špecialistov v oblasti Dátového manažmentu.

Radi sme preto prijali pozvanie na Fakultu Manažmentu Univerzity Komenského do skupiny študentov, budúcich manažérov.

V rámci bloku „Manažment informačných systémov“ sa s nimi Dalibor Maco, odborník našej spoločnosti na zavádzanie manažmentu údajov do organizácií, podelil o skúsenosti z praxe, získané najmä pri realizácii riešení napĺňajúcich v rámci verejnej správy princíp „Jedenkrát a dosť".