piatok, 18 december 2020 12:00

PF 2021 - Ďakujeme!

Ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku.

S našim riešením ESONA sme sa zúčastnili súťaže o Cenu odpadového hospodárstva „Zlatý mravec 2020“, kde sa stretávajú najlepšie projekty odpadového hospodárstva Slovenskej republiky predstavujúce inovatívne a efektívne riešenia. Máme cennú skúsenosť a navyše sme získali nádherné druhé miesto v kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo.

štvrtok, 03 december 2020 09:00

Ďalšie regióny chcú byť SMART

Samosprávy sa rozhodli znížiť svoje náklady na odpad. Pre ekologické riešenie a poriadok v odpadoch sa rozhodli obce: Most pri Bratislave, Hrubá Borša, Boldog. Smart riešenie ESONA umožní v každej obci či meste zaviesť kontrolu v procese odvozu odpadu a pomáha znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.

utorok, 01 december 2020 20:12

Úspora nákladov a poriadok v odpadoch!

Vďaka ekologickému riešeniu ESONA získate nielen poriadok v odpadoch, ale aj značnú úsporu nákladov. Vyberte si komplexné riešenie, vďaka ktorému budete mať podrobný prehľad o procese vytvárania, separovania a zberu odpadu vo Vašej obci či meste.

utorok, 22 september 2020 12:00

Čo priniesli 2 roky spolupráce v Senci

  • Finančné úspory vďaka množstvovému zberu
  • Adresnosť poplatkov
  • Motivácia pre obyvateľov viac separovať a menej platiť
  • O 16% menej komunálneho odpadu
  • O 33 % viac vytriedených plastov
  • O 36 % viac vytriedeného skla
utorok, 08 september 2020 12:00

Aj Váš región môže byť SMART

Ďalšie samosprávy sa rozhodli znížiť svoje náklady na odpad. Pre ekologické riešenie a poriadok v odpadoch sa po Senci a Bernolákove rozhodli aj ďalšie obce: Hrubý Šúr, Kráľová pri Senci, Veľký Grob, Pusté Úľany a Jelka. Vďaka presnej a adresnej evidencii všetkých nádob na odpad získajú samosprávy poriadok v odpadovom hospodárstve a poplatníci zaplatia iba za to, čo v rámci odpadu vyprodukujú. Smart riešenie ESONA umožní v každej obci či meste zaviesť kontrolu v procese odvozu odpadu a pomáha znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu

Jedna z najvplyvnejších výskumných a poradenských firiem na svete, americký Forrester Research, Inc., vydala začiatkom júna správu, podľa ktorej je Talend lídrom pre Enterpise Data Fabric platformy. Jeho portfólio v tejto oblasti bolo vyhodnotené ako najlepšia ponuka spomedzi ponúk svetových hráčov. Talend tak úspešne pokračuje v rozširovaní ponuky cloudových dát. Komponenty Talend sú založené na zjednotenej platforme Talend Data Fabric, ktorá obsahuje množstvo open source frameworkov. Sme partnermi tých najlepších z najlepších.

Náš produktový manažér pre riešenia Talend, Ivan Stríček, si pre Vás pripravil krátku sériu článkov o tom, ako sa starať o firemné dáta aj počas home office. Prečítajte si jej tretiu časť o funkcii dátového stevarda. Posledný článok je zameraný na finálny krok prečistenia našich dát, a to z pohľadu pre nás najpodstatnejšieho, pohľadu biznis hodnoty. Tá spočíva v ich schopnosti tvoriť informácie pre zmysluplné rozhodovanie, a preto, okrem technickej korektnosti zlepšenej v predchádzajúcej časti, je potrebné upraviť výpovednú hodnotu alebo pravdivosť jednotlivých záznamov v našich dátových zdrojoch.

Náš produktový manažér pre riešenia Talend, Ivan Stríček, si pre Vás pripravil krátku sériu článkov o tom, ako sa starať o firemné dáta aj počas home office. Prečítajte si jej druhú časť o príprave datasetov. Práve odstránenie chybovosti v nich je potrebné pred pristúpením k samotnému čisteniu našich dát s ohľadom na ich výpovednú hodnotu a korektnosť jednotlivých záznamov plynúcu z biznis využitia, je často prvoradé prečistenie technických a významových chýb hromadných údajov obsiahnutých v jednotlivých súboroch dát (datasetoch) tvoriacich naše dátové portfólio.

pondelok, 04 máj 2020 12:00

Množstvový zber s ESONA

Systém ESONA je komplexné riešenie, vďaka ktorému môžete zaviesť množstvový zber vo Vašej obci či meste. Pomôže Vám naplniť zámer vlády SR pre ochranu životného prostredia definovaný v aktuálne schválenom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020 - 2024.

Strana 1 z 6