• LinkedIn
  • Facebook
  • Google+
  • MIM.SK

Riešenie ESONA súčasťou podujatia Smart Cities

Je naše hlavné mesto smart city? Ako vnímajú obyvatelia miest a obcí smart riešenia? Aj o tom bola minulotýždňová diskusia, na ktorej naši kolegovia predstavili projekt ESONA.

cover post 3

 

Vo štvrtok, 31. mája sa v Bratislave sa uskutočnilo diskusné stretnutie zo série Smart Cities, na ktorom sme predstavili naše riešenie pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu.

 

Riešenie určené pre všetky obce a mestá pokrýva navzájom prepojené funkcie, pomocou ktorých je možné zabezpečiť korektný, transparentný a nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu.

 

 

Chcete si prečítať viac? Kliknite na tento link